Ändra lösenord Windows 7

Post date: Dec 26, 2013 12:21:24 AM

net user $username $password.

För att skapa en bakdörr till inloggningssidan kan /windows/system32/Utilman.exe bytas ut till /windows/system32/cmd.exe. Koppla till hårddisken som slavdisk och kopiera cmd.exe till Utilman.exe.

När du sedan har inloggningssidan uppe kan du klicka på hjälpmedelsikonen och få upp en kommandoprompt dör du anger ovanstående kommando.

Tänk på att namnet på kontot kan vara ett annat än inloggningsnamnet.