RAEditor

En edit kopia skriven för windows i C/C++.

Med användning av conio.h lyckades vi få en hyfsad grafik att ritas upp. Vi hanterade även sparning och laddning av filer i programmet.